Asian

Asian

Message from Doc in Vietnamese

Chào mừng bạn đến với Liên Minh Tự Do Dân Tộc Thiểu Số (MLA). Chúng tôi muốn dành chút thời gian để bạn biết lý do tại sao chúng tôi quan tâm đến bạn và cộng đồng của bạn, sự quan tâm này sẽ là phúc lợi hình thành từ mối quan hệ của chúng ta. Đó là về Giấc Mơ Hoa Kỳ và sự tiếp tục thực hiện giấc mơ đó. Điều mong ước của chúng tôi là hợp tác với bạn mong bạn tham gia vào mọi sinh hoạt các cấp của chính quyền. Bằng cách biểu thị cho bạn sẽ là công dân hữu hiệu mà chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy chính quyền hoạt động vì bạn và chấm dứt cảnh bạn là nô lệ của chính quyền.

Tri Tang - Vietnamese Endorsement

I strongly endorse the Minority Liberty Alliance

Tri Tang - Vietnamese Endorsement

I strongly endorse the Minority Liberty Alliance because it's an honor for an immigrant, a patriot's duty of an U.S. citizen, and a favorable opportunity for ethnic people to engage gradually in U.S. government. “Out Of Many, One”

Site Search

Message From Doc

  • Message From Doc

    I want to take a moment to tell you why we think you and your community will benefit from our relationship. It is about the American Dream and keeping that dream alive. Our vision is to partner with you to get engaged in your government at every level. By showing you how to be an effective citizen we hope to make the government work for you and keep you from being a slave to government.

Social Square

Find us on Facebook
Follow Us